CAKs organisasjon // The organization

CAK – Afrikansk Kulturinstitutt er organisert som en ideell stiftelse med et allmennyttig kulturelt formål og skal være en uavhengig stiftelse som er partipolitisk og religiøs nøytral. CAKs verdigrunnlag bygger på deltakerdemokrati, flerkulturelt samvirke og menneskerettighetene.

Stiftelsen ledes pr. i dag av et styre bestående av 4 medlemmer og 4 rådsmedlemmer

CAK – African Cultural Institute is organized as a non-profit foundation with a cultural purpose.
CAK is an independent foundation that is politically and religiously neutral. CAK’s values are based on participatory democracy, multicultural cooperation and human rights and is headed pr. today by a Board composed of four members and four councilors

Styresammensetning // The Board of Directors

Cherry Dona Valcin Nysveen
Bonny Alexandre Ette
Barth Niava
Jacob Berger (varamedlem)

Rådet // The Council

Alida Boye
Heidi Seim Pettersen
Daniel Edibe

Administrasjon // Administration

Daglig leder // CEO: Barth Niava
Kommunikasjonsassistent // Communications Assistant: Randi Karoliussen