KinoAfrika2016
KINO AFRIKA 2018
06. September – 09. September

Kino Afrika – et forum til fremme av afrikansk og den afrikanske diaporas film og filmskapere.
CAK har arranger flere afrikanske filmfora siden 1980, men det var først i regjeringens Mangfoldsåret I 2008 at dette ble etablert som et fast årlig tiltak.

Årets Kino Afrika skal arrangerer i tiden 05. – .09 september og vi bestå av fire dokumentarfilmer og fire langfilmer fra Frankrike/Israel, Marokko, Kongo, Sveits, Kenya, Zambia, Mali/Senegal

————

KINO AFRIKA – A forum for the promotion of African and the African diapora´s Cinema.

CAK has arranged several African film forums since 1980, but it was only during the Norwegian Government’s Year the cultural Diversity in 2008 that this was established as a permanent annual Festival. This year’s Kino Afrika will be held from 05 until 09 September and we consist of four documentary films and four fiction films from France / Israel, Morocco, Congo, Switzerland, Kenya, Zambia, Mali / Senegal.

READ FESTIVAL PROGRAM HERE

OUR PARTNERS

Office Chérifien des Phosphates