Kulturtema_India

DEL 2 // PART 2

(7 September – 20 November 2015)

AFRIKA I INDIA // AFRICA IN INDIA


Dette  kulturprogrammet  er  CAKs  bidrag  til  markeringen  av  FNs  Internasjonale tiåret  for  mennesker  av  afrikansk opprinnelse  (2015  2024) Les mer om Det INternasjonale tiåret nedenfor.

Årets kulturtema del 1 ble arrangert  i  tiden april  til  juni  2015  og fokuserte afroetterkommere  i  Uruguay,  Argentina, Peru,  Mexico og  Venezuela

Førte del av dette kulturprogrammet ble arrangert  i  tiden april  til  juni  2015  og fokuserte afroetterkommere  i  Uruguay,  Argentina,  Peru,  Mexico og  Venezuela.

VELKOMMEN TIL VANDREUTSTILLINGEN AFRIKANERE I INDIA

Denne utstillingen er satt sammen av Dr. Sylviane A. Diouf, historiker og kurator av digitale samlinger ved The Schomburg Center for Research in Black Culture i New York og Dr. Kenneth X. Robbins, samler og medforfatter av boken African Elites in India: Habshi Amarat.

Utstillingen Afrikanere i India lar oss møte noen av fortidens talentfulle og fremtredende afrikanerne som gjennom sitt liv og virke ble en integrert del av Indias sosiale og kulturelle egenart.

Utstillingen Afrikanere i India består av 50 rikt illustrerte plansjer som viser høytstående afrikanske tjenestemenn, generaler og herskere. I århundrer utgjorde de en integrert del av Indias sosiale, politiske, kulturelle og religiøse landskap. Det var en tid da det å være av en annen opprinnelse, religion, hudfarge eller etnisitet ikke var til hinder for å oppnå de høyeste stillingene. En tid da slavedynastier – som Delhi-sultanatet, grunnlagt av tyrkiske slaver – ble etablert; da afrikanere som ankom som slaver, kunne bli statsministre i Indias delstater, de facto herskere, eller grunnleggere av fyrstedømmer. En tid da ordet habshi betegnet personer fra Abyssinia (Etiopia), og ble båret med stolthet av fremtredende afrikanere. Ordet var ikke som i dag en nedsettende term.

—-

Africans in India: A Rediscovery a travelling exhibition put together by Dr. Sylviane A. Diouf, historian and curator of Digital Collections at the Schomburg Center for Research in Black Culture in New York and Dr. Kenneth X. Robbins, collector and co-editor of African Elites in India: Habshi Amarat, co-curated Africans in India— a visually rich testament to the wide reaches of the African Diaspora.retraces the lives and achievements of some of the talented and prominent Africans of yesterday who became an integral part of the socio-cultural heritage of India.

In 50 abundantly illustrated panels, Africans in India shows African high-ranking officials, generals, and rulers, who for centuries were an integral part of India’s social, political, cultural, and religious landscape. It was a time when being of a different origin, religion, color, or ethnicity was no obstacle to reaching the highest positions. A time when slave dynasties—like the Turkish slaves who founded the sultanate of Delhi—were established; when Africans who had arrived enslaved could become Chief Ministers, de facto rulers, or founders of princely states. A time when the word Habshi designated a person from Abyssinia (Ethiopia) and was proudly worn by African notables. It was not a derogatory term as it is today.

PROJECT SUPPORTED (Big) ENG

CAK has been a partner in the Norwegian, National Commission of UNESCO activities related to The Slave Route Project since 2001 and is one of the three Norwegian institutions associated with UNESCO’s Slave Route Project.

 


Årets Kulturtema 2015

Our Cultural Topic 2015 comprises two parts: Part 1 Africa in Latin America was launched 24 April – 20 June and part 2 Africa in India will be launched 07 September – 20 November.

This cultural programme is our Institute’s contribution to the International Decade for People of African Descent (2015 -2024) proclaimed by the UN.

Check out the program of part 2 Africa in India

Check out the full programme of part 1 Africa in Latin Amerika

Read more about part 1 photo exhibition here!


2015 – 2024
Det internasjonale tiåret for mennesker av afrikansk opprinnelse: “For anerkjennelse, rettferdighet og utvikling”

FNs generalforsamling har ved sitt vedtak 68/237 av 23. desember 2013 erklært perioden fra 1. januar 2015 til 31. desember 2024 for det internasjonale tiåret for mennesker av afrikansk opprinnelse: “For anerkjennelse, rettferdighet og utvikling”. Hovedmålet med tiåret er i tråd med Menneskerettighetserklæringen å fremme respekt, beskyttelse og oppfyllelse av alle menneskerettigheter og grunnleggende frihet for mennesker av afrikansk opprinnelse. Tiåret skal gi mulighet til å erkjenne mennesker av afrikansk opprinnelses betydelige bidrag til verdenssamfunnet samt foreslå konkrete tiltak til å fremme deres fulle inkludering og for å bekjempe alle former for rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og intoleranse. Les mer HER

——————

International decade for people of african descent: Recognition, Justice and Development
(2015-2024)

The UN General Assembly proclaimed the International Decade for People of African Descent commencing 1 January 2015 and ending on 31 December 2024, with the theme “People of African descent: recognition, justice and development”.

«The main objective of the International Decade is to promote respect, protection and fulfilment of all human rights and fundamental freedoms for people of African descent, as recognized in the Universal Declaration of Human Rights.

The decade will provide an opportunity to recognize the significant contribution made by people of African descent to our societies and to propose concrete measures to promote their full inclusion and to combat all forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. READ MORE