HELGEKURS I VEST-AFRIKANSK TRADISJONELLE DANSER/ WORKSHOP WEST AFRICAN TRADITIONNAL DANCES!
Vi har gleden av invitere alle interesserte danseentusiaster til helgekurs i Vest-afrikansk dans med vekt på djola og madinka – tradisjonelle danser, med Saly Dedhiou fra Casamence i Senegal. Saly begynte å danse i en tidlig alder. Hennes erfaring med afrikanske balletter, tradisjonelle seremonier og reiser rundt om i verden har gjort henne til en komplett kunstner og internasjonalt anerkjent dansespesialist i Vest-Afrika dans.
Saly arrangerer jevnlig masterklasser i Europa, Karibia og Latin-Amerika og Japan. Foruten sin uttøver karriere, er hun grunnlegger av Afrikanté-foreningen og Saly-dansesenteret i Montpellier, Frankrike.
Djola og Madinka dansene er kjent for sin eksepsjonelle energi og estetiske skjønnhet. De er blant underverkene til Senegambias muntlige og immaterielle kulturarven.

Dato/tidspunkter:

Workshop – 23. & 24. februar 2019 kl. 12.00 – 15.00
Kurspris : Kr. 850,- CAK elever: Kr. 750,-

VELKOMMEN!

————————–————–

We have the pleasure of inviting all interested dance enthusiasts to a weekend course in West African dance with emphasis on djola and madinka – traditional dances, with Saly Dedhiou from Casamence in Senegal. Saly began to dance at an early age. Her experience with African ballets, traditional ceremonies and travels around the world has made her a complete artist. and internationally recognized dance specialist in West Africa dancing. Saly regularly hosts master classes in Europe, the Caribbean and Latin America. Besides her pursuit of a career, she is the founder of The African Society and the Saly Dance Center in Montpellier, France.

Djola and Madinka dances are known for their exceptional energy and aesthetic beauty. They are among the wonders of Senegambia’s oral and intangible cultural heritage.

Date / times:

Workshop – 23 &  24 February 2019  12.00 – 15.00

Admission fee per workshop: Kr. 850, – CAK students: Kr. 750, –

WELCOME!

Djola dansene er kjent for sin eksepsjonelle energi og estetiske skjønnhet. De er blant vidunderene til den muntlige og immaterielle arv av Senegambia.

Påmelding // Registration

Workshop - 23. & 24. Februar
Pris for 2 dag Kr. 850- CAKs elever kr. 750,-
Pris for 1 dag Kr. 450- CAKs elever kr. 350,-

——————

Workshop fee: Price for 2 day: Kr. 850, – CAK students: Kr. 750,-
Workshop fee: Price for 1 day: Kr. 450, – CAK students: Kr. 350,-