For bedre trivsel, samarbeid og produktivitet

Tilbudet retter seg mot alle interesserte bedrifter og institusjoner som ønsker å utvikle et bedre arbeidsmiljø. Vi innvier dine ansatte i et annerledes og spennende felleskap i samspill med afrikanske trommer og fysisk rytmisk utfoldende under ledelsen av Afrikas beste artister og pedagoger.

Varighet: fra 1½ til 3 timer (etter behov)

Towards an improved work environment, enhanced group interaction and increased productivity

Team–Building is a course offered to businesses and institutions seeking to develop an improved work environment.  We invite your employees to join in a unique and exciting experience involving African rhythmic movements and drumming under the guidance of some of Africa’s best artists and teachers.

Duration: 1h30 to 3 hours (as needed)

Priser // Prices:
10 deltakere: Nok 500,– per deltaker // 10 participants: 500 kr per participant
15 – 30: Nok 400,– // 15 to 30 participants: 400 kr per participant
50 – flere: Nok 250,– // 50+ participants: 250 kr per participant

For nærmere opplysninger, kontakt oss på e-post: afrikult@online.no eller på tlf. 21396106⁄ 07 //

Contact us for further information!

TeambuildingFacecover_edited-1

Teambuilding session på CAK!

Teambuilding_02