NYTTÅRSFORSETT 2019:

PRØV ET KURS I AFRODANS I VINTEREN/VÅREN OG DANS DEG TIL VELVÆRE!

Våre kurs i Afrodans inkluderer både tradisjonelle så vel som såkalte urbane danser fra Afrika sør for Sahara.

Our courses in Afrodans include both traditional as well as so-called urban dances from sub-Saharan Africa.

Kom som du er og opplev gleden ved afrikansk dans, kvitt deg med spenninger, uttrykk dine følelser med levende trommerytmer!

Come as you are and experience the joy of African dance, rid yourself of excitement, express your feelings with live drumming!

Lærere/Teachers:
Evelyne Mambo (Elfenbenskysten/ Côte d´Ivoire)
Barth Niava (Elfenbenskysten/ Côte d´Ivoire)
Saly Diedhiou (Senegal)

Barth Niava (fra Elfenbenskysten) har hovedfag i musikkpedagogikk, fløytist, dansepedagog, skuespiller og grunnlegger av CAK – Afrikansk kulturinstitutt, som ble stiftet i Oslo i 1977. Barth vokste opp i et samfunn preget av et strengt matriarkalsk univers der bestemoren var beskytter av de kulturelle tradisjonene, inkludert musikk og dans.

Et av hovedmålene for virksomheten til CAK er å fremme en bred kulturell dialog mellom Norge og det afrikanske kontinentet og gi kjennskap til ulike afrikanske kunstformer, ferdigheter og skikker gjennom aktiv medvirkning og engasjement av norske deltakere.

Barth Niava (Ivory Coast) has a major in music education, flutist, dance pedagogue, actor, and founder of CAK – the African Centre of Culture – in Oslo in 1977. Barth was raised in the rigorous cultural universe of African matriarchal society, in a family where the grandmother was the guardian of ancestral cultural traditions, including music and dance. The ultimate goal of our Centre (CAK) is to promote a cultural dialogue between Norway and the African continent in a general manner and to introduce the Norwegian people to African culture by promoting active participation.

Evelyne Mambo (Dansepedagog og koreograf fra Elfenbenskysten)
Evelyne Mambo har vært medlem av et av Vest-Afrikas mest prestisjefylte danseensembler, Yelemba. Hun har vært gjestelære på CAK tidligere og vil ha ansvaret for dansekurs på CAK i tiden 15. januar til 1. februar. Evelyne er grunnlegger av EDA (Expression Danse Africaine) som formidler afrikansk kultur gjennom dans og rytmikk i byen Nantes i Frankrike.
——
Evelyn Mambo (Dance teacher and Core choreographer)
Evelyne Mambo has been a member of one of West Africa’s most prestigious dance ensembles, Yelemba. She has been a guest teacher at CAK earlier and will be responsible for dance courses at CAK in the period 15 January to 1 February. Evelyne is the founder of the EDA (Expression Danse Africaine) which conveys African culture through dance and rhythm in the city of Nantes in France.

Saly Dedhiou (Senegal)
Saly begynte å danse i en tidlig alder.
Hennes erfaring med afrikanske balletter, tradisjonelle seremonier og reiser rundt om i verden har gjort henne til en komplett kunstner og internasjonalt anerkjent dansespesialist i Vest-Afrika dans.
Saly arrangerer jevnlig masterklasser i Europa, Karibia og Latin-Amerika. Foruten sin uttøver karriere, er hun grunnlegger av Afrikanté-foreningen og Saly-dansesenteret i Montpellier, Frankrike. Saly vil begynne med en workshop i afrikansk tradisjonell og urbandans 23. og 24. februar og fortsette med den regulære undervisningen f.o.m. 25. februar t.o.m. 1. mars.

Saly Dedhiou

Of Senegalese origin, Saly began to dance at an early age. Her experience with African ballets, traditional ceremonies and travels around the world has made her a complete artist. and internationally recognized dance specialist in West Africa dancing. Saly regularly hosts master classes in Europe, the Caribbean and Latin America. Besides her pursuit of a career, she is the founder of The African Society and the Saly Dance Center in Montpellier, France.

INTERESTED IN DRUMS CLASSES? Click on image: 

KURSPLAN AFRODANS VINTEREN/VÅREN- 2019

Tirsdag/Tuesday
Kl.18.00-19.30: AFRO TRAD Øvet/Advanced – Startdag/starting day: 15.01.2019
Kl.19.30-20.30: AFRO URBAN Nybegynnere/Beginners – starting day: 05.02.2019

Onsdag/ Wednesday
Kl.17.00-18.30: AFRO TRAD Littøvet/ Intermediate – Startdag/starting day: 16.01.2019
Kl.18.30-19.30: AFRO TRAD Nybegynnere/Beginners – Startdag/starting day: 06.02.2019

Torsdag/Thursday
Kl.17.00-18.00: AFRO TRAD Nybegynnere/Beginners – Startdag/starting day: 31.01.2019
Kl.18.00-20.30: AFRO TRAD Øvet/ Advanced – Startdag/starting day: 17.01.2019

Fredag/Friday
Kl.17.30-19.00: AFRO TRAD Øvet/ Advanced – Startdag/starting day: 18.01.2019

PÅMELDING HVEM, HVA HVOR?
AFRO TRAD består av undervisning i KUN afrikansk tradisjonell dans
AFRO URBAN består av undervisning i KUN afrikansk URBAN dans
AFROMIX består av undervisning i både tradisjonell og URBAN dans
De som gikk på nybegynnerkursene i vinteren skal melde seg på litt-øvet/Intermediate
De som gitt på Litt-øvet skal fortsette på samme nivå eller gå over til øvet.
De som gikk på Øvet skal fortsette på samme nivå.

WHO WHAT WHERE?
AFRO TRAD consists of teaching in African traditional dance
AFRO URBAN consists of teaching in African URBAN dance
AFROMIX consists of teaching in both traditional and urban dance
Those who attended the beginner courses in the winter should sign up for Intermediate
Those who attended the Intermediate must continue on the same level or go over to the advanced.
Those who attended the advanced must continue at the same level.

Priser


For nybegynnere/ For beginners: Undervisningstid/ Classe duration: 1 klokke time/1 hour; Varighet/ duration: 12 uker/ 12 weeks; Pris/ Price: NOK 2000,- obs! STUDENT OG GRUPPERABATT!

Litt øvet & øvet/ Intermediate & advanced:Undervisningstid/ Classe duration: 1½ klokke time/1½ hour; Varighet/ duration: 12 uker/ 12 weeks; Pris/ Price: NOK 2.600 – For to ganger uken: NOK 3.900,-

Påmelding // Registration

Meld deg på afrodans her:


Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!
//
Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

Kontakt oss // Contact us: afrikult@online.no eller 21 39 61 06 ⁄07.