CAKs organisasjon // The organization

Senteret er organisert som en ideell stiftelse med et allmennyttig kulturelt formål.
Stiftelsen ledes pr. i dag av et styre bestående av 3 medlemmer og 2 rådsmedlemmer

The center is organized as a non-profit foundation with a cultural purpose.
The Foundation is headed pr. today by a Board composed of three members and 2 councilors

Styresammensetning // The Board of Directors

Barth Niava
Cherry Dona Valcin Nysveen
Randi Karoliussen

Rådet // The Council

Theo Koritzinski
Jacob Berger

Administrasjon // Administration

Daglig leder // CEO: Randi Karoliussen
Kunstnerisk leder // Artistic Director: Barth Niava
Kommunikasjonsassistent // Communications Assistant: Milena Ruiz Magaldi
Produkt, Service Design og Innovasjonsprojekt // Product, Service Design & Innovation Project: Gottfried Osei-Ofei