KinoAfrika2016
KINO AFRIKA 2016
7. September – 11. September

Kino Afrika – et forum til fremme av afrikansk og den afrikanske diaporas film og filmskapere.
CAK har arranger flere afrikanske filmfora siden 1980, men det var først i regjeringens Mangfoldsåret I 2008 at dette ble etablert som et fast årlig tiltak.

Årets program vil bestå av 5 dokumentarer og 5 langfilmer fra Belgia/Kongo, Tunisia, Lesotho, USA, Frankrike, og Brasil.

KINO AFRIKA 2016
7 – 11 September

Kino Afrika is a forum for the presentation of films and directors from Africa and the African diaspora. CAK has arranged several African film screenings since 1980, but it was first during the Norwegian National Year of Diversity 2008 that the festival became an annual event.

This year’s program will consist of 5 documentaries as well as 5 fiction films from Belgium/Congo, Tunisia , Lesotho , USA, France and Brazil.


a-cidade

07. September kl. 18:00: The City of Women(Acidade das Mulheres)
Dokumentar (2015)
Regi:
Lazao Faria (Brasil)
Varighet: 72 min.
Språk: Portugesisk/Engelsk undertekst

 

Det er en sann fryd å se dokumentarfilmen Cidade das Mulheres (‘Kvinnenes by’). Regissøren Lazaro Faria gir oss her et nærbilde av Mae Stella de Oxossi, den kanskje mest innflytelsesrike skikkelsen i afrikansk religiøs tradisjon i delstaten Bahia i Brasil. Hun var yppersteprestinne i Axé Opó Afoniá, et åndelig samfunn som ble grunnlagt i 1910, og som er blant de viktigste av de afro-brasilianske terreiros i Salvador, Bahias hovedstad. På en mild, men selvsikker måte presenterer Mae Stella, som alltid var forut for sin tid, historien om religionen Candomblé* i Bahia, sett i et feministisk perspektiv, og det matriarkalske maktsystemet som ble skapt og styrt av de kvinnene som var aktive innen denne tradisjonen.

‘Kvinnenes by’ vant Golden Armadillo prisen som beste dokumentar på The 32th Journey Film Festival i Bahia i 2005.

* Candomblé er en afro-brasiliansk religion som praktiseres i hovedsakelig Brasil, men også i Uruguay, Paraguay, Argentina og Venezuela.

Billettpris per film kr. 50,- Festivalpass kr. 200,- kjøpes ved inngangen
CAFÉ AFRIKADEN vil være åpen for vanlig servering under festivalen.

07 September at 18:00 hours: The City of Women (A Cidade das Mulheres)
Documentary (2015)
Director:
Lazaro Faria (Brazil)
Duration: 72 min.
Language: Portugese/English subtitles

The documentary «Cidade das Mulheres» The City of Women is an absolute joy to watch. This documentary, directed by Lazaro Faria, presents an intimate view of Mae Stella de Oxossi who is perhaps the most influential figure in African religious traditions in Bahia. She is the head priestess from Axé Opó Afonjá founded in 1910, which is one of the most important «terreiros» or African-Brazilian spiritual communities in Salvador, Bahia. In a gentle, yet self-assured manner Mae Stella, who has always been ahead of her time, explains from a feminine perspective the history of Candomblé in Bahia, and the matriarchal system of power created and controlled by the women who practice these traditions.

The City of Women (A Cidade das Mulheres) won the Golden Armadillo for best feature film at the XXXII Journey Film of Bahia in 2005.

violinteac

07.September kl. 19:45: Fiolin Læreren (2015) Drama
Regi:
Sergio Machado (Brazil)
Varighet: 102 min
Språk: Portugesisk/ Englelsk undertekst

Et tidligere vidunderbarn begynner mot sin vilje å undervise ungdommer i musikk i en fattig bydel i São Paulo. Han oppdager musikkens forvandlende kraft. Denne inspirerende brasilianske filmen viser ungdommenes lidenskap og innsatsvilje. Filmen er basert på en sann historie.

Billettpris per film kr. 50,- Festivalpass kr. 200,- kjøpes ved inngangen

CAFÉ AFRIKADEN vil være åpen for vanlig servering under festivalen.

07.September at. 19:45hours: The Violin Teacher (2015) Comedy Drama
Director:
Sergio Machado (Brasil)
Duration: 102 min
Language: Portugese/ English subtitles

A former child prodigy reluctantly begins teaching music to youth in a troubled São Paulo neighborhood and discovers the transforming power of music, passion, and purpose in this inspiring Brazilian film based on a true story.

papa-lumiere3

08. September kl. 18:30: PAPA LUMIERE
Dramakomedie (2013)
Regi: Ada Louelih (Frankrike)
Varighet: 81min
Språk: fransk/ Engelsk undertekst

Jacques og hennes 14 år gammel datter, Safi, har nettopp landet på flyplassen i Paris etter å ha blitt evakuert fra en blodig borgerkrig i Elfenbenskystens hovedstad Abidjan. Safi er vant til å leve med sin mor og vet ikke hvordan hun skal forholde seg til sin autoritære far. Far og datter blir innkvartert på et mottakssenter i byen Nice. Der begynner de å lære hverandre å kjenne og kanskje utvikle en far til datter-kjærlighet. Safi tenker på sin mor Gloria som ble forlatt i kaoset i Afrika og ikke kan nås.

Billettpris per film kr. 50,- Festivalpass kr. 200,- kjøpes ved inngangen

CAFÉ AFRIKADEN vil være åpen for vanlig servering under festivalen.

08. September at 18:30hours: Papa Lumière
Comedy – Drama (2013)
Director: Ada Louelih
Duration: 81min
Language: French/ English subtitles

 Jacques and his 14-year old daughter Safi has just landed at the airport in Paris after being evacuated from a bloody civil war in the Ivory Coast capital Abidjan. Safi is accustomed to living with her mother and does not know how to relate to her authoritarian father. Father and daughter being accommodated in a reception center in the city of Nice. They are beginning to get to know each other and maybe develop a goodfather-daughter relationship. Safi thinks of her mother Gloria who was left in confusion in Africa and unreachable.

deboma
08. September kl. 20:00:
Fra Boma til Tschella
Dokumentar
(1926)
Regi: Ernest Ganval
Varighet: 29min
Språk: Fransk undertekst

Ernest Genval utforsker naturen langs jernbanelinjen som knytter Boma til Tshela i Mayumbe-området. Toget går gjennom frodig og tett vegetasjon av regnskog og stopper ved gårdseiendommer langs ruten som Lukula, Urseliadomene (en koloni-produsent av kakao og palmeolje), Lubuzi-elven og den nye broen, Kangumisjonen, og Tshela, der industriprodukter er lastet inn på båter for transport til Europa. Togturen er også en øyenvitne-beretning om hvordan et velsmurt kolonisystem utnytter svart arbeidskraft i sin tjeneste.

Billettpris per film kr. 50,- Festivalpass kr. 200,- kjøpes ved inngangen

CAFÉ AFRIKADEN vil være åpen for vanlig servering under festivalen.

08. September at 20:00 hours: From Boma to Tschella
Documentary: (1926)
Director: Ernest Genval
Duration: 29 min
Language: French subtitles

Ernest Genval explores the scenery along the railway line that links Boma to Tshela in the Mayumbe area.
The train passes through the lush and dense vegetation of the thick forests and stops by farm estates along
the route like Lukula, the Urselia domain (a colonial manufacturer of cocoa powder and palm oil),
Lubuzi River and its new bridge, the Kangu mission and Tshela, where manufactured products are loaded
onto boats for shipment to Europe. The train journey is also an eyewitness account of the workings of a well-oiled
colonial system and the development of the black workforce at its service.

NinaTitle14-Fbook

09. September kl. 20:00:  The Amazing Nina Simone
Dokumentar (2015) USA
Regi: Jeff L. Liberman
Varighet:
105mn.
Språk:
Engelsk

Den svært elskede og ofte misforståtte historien om Amerikas mest oversette musikalske geni er endelig avdekket i «The Amazing Nina Simone». Regissør Jeff L. Lieberman («Re-Emerging: Jødene i Nigeria») bringer publikum med på Ninas reise fra det segregerte sør, gjennom den klassiske musikkens verdener, jazzens uttrykk og til internasjonale konsertsaler. Navigerende gjennom vendinger og svinger av 1960-årenes borgerrettighetskamp dykker filmen dypt inn Ninas artisteri og intensjoner og gir svar på langvarige, ubesvarte spørsmål bak Nina mest elskede sanger, fete stil, kontroversielle uttalelser, som er grunnene til at hun forlot Amerika.

Billettpris per film kr. 50,- Festivalpass kr. 200,- kjøpes ved inngangen

CAFÉ AFRIKADEN vil være åpen for vanlig servering under festivalen.

09. September at 20:00hours:  The Amazing Nina Simone
Documentary (2015) USA
Director: Jeff L. Lieberman
Duration:
105mn.
Language:
English

Much beloved and often misunderstood, the story of America’s most overlooked musical genius
is finally brought to light in “The Amazing Nina Simone.”
Director Jeff L. Lieberman (”Re-Emerging: The Jews of Nigeria”) brings audiences on Nina’s journey
from the segregated South, through the worlds of classical music, jazz joints & international concert halls.
Navigating through the twists & turns of the 1960’s fight for racial equality, the film delves deep into Nina’s
artistry and intentions, answering long-held questions behind Nina’s most beloved songs, bold style,
controversial statements, and the reason she left America.

adama
10. September kl. 15:00 hours: ADAMA
Animasjonsdrama (2015)
Regi:
Simon Rouby
Varighet: 85 min.
Language:
French/English subtitles

Tolv år gamle Adama bor i en avsidesliggende landsby i Vest-Afrika. Bortenfor klippene ligger Vindens Verden, der Nassara-folket styrer. En natt forsvinner hans eldste bror Samba. Adama trosser landsbyens eldste og drar ut for å lete etter broren.
Med urokkelig besluttsomhet som et barn i voksen alder, legger han ut på et oppdrag som vil ta ham til frontlinjen i den første verdenskrig. Vi er i 1916.

Billettpris per film kr. 50,- Festivalpass kr. 200,- kjøpes ved inngangen

CAFÉ AFRIKADEN vil være åpen for vanlig servering under festivalen.

10 September at 15:00hours: ADAMA
Animasjonsfilm (2015) France
Director:
Simon Rouby
Duration: 85 min
Language:
French/English subtitles

Adama, 12, lives in a remote village of West Africa . Beyond the cliffs , lies the World of Winds where the Nassaras reign. One night, Samba´s older brother Samba disappears. Defying the ban of elders, Adama decides to set off in search of him. With the steadfast determination of a child coming of age, he embarks on a quest that takes him over the seas, to the North, to the frontline of the First World War. The year is 1916.

Aouré
10. September kl. 17:00: «Aouré”
Dokumentar (1962)
Regi:
Moustapha Alassane (Niger)
Varighet:
30mn.
Språk:
Fransk/Engelsk undertekst

Rekonstruksjon av et tradisjonelt ekteskap i Niger. En hverdagskrønike om et ungt djerma-par i en landsby ved Niger-elven og om tiden etter bryllupet, som ble feiret etter muslimske tradisjoner.

Billettpris per film kr. 50,- Festivalpass kr. 200,- kjøpes ved inngangen

CAFÉ AFRIKADEN vil være åpen for vanlig servering under festivalen.

10. Septembre at 17:00 hours: «Aouré”
Dokumentar (1962) Niger
Director:
Moustapha Alassane
Duration:
30mn.
Language:
Fransk/English subtitles

Reconstruction of a traditional marriage in Niger. A daily life chronicle of a young djerma couple in a village on the Niger River after the wedding, celebrated according to Muslim traditions.

cyclone
10. September kl. 18:00: Eye of the Storm
Drama (2014)
Regi:
Sekou Traoré
Varighet:
102min
Språk:
Fransk/Engelsk undertekst

I et afrikansk land – preget av borgerkrig – har en ung advokat forpliktet seg til stille som forsvarer for en opprører siktet for krigsforbrytelser. I løpet av en sjakkspillrunde mellom den idealistiske advokaten og den tidligere barnesoldaten fremstår disse to som representanter for det moderne Afrikas.

Billettpris per film kr. 50,- Festivalpass kr. 200,- kjøpes ved inngangen

CAFÉ AFRIKADEN vil være åpen for vanlig servering under festivalen.

10 September at 18:00hours: Eye of the Storm
Drama
Directed by:
Sekou Traoré (Burkina Faso)
Duration:
102 min
Language:
French/English subtitles

In an African country plagued by civil war, a young lawyer is automatically committed to the defense of a rebel charged with war crimes. Through the game of chess which engages between the idealistic lawyer and a former child soldier, two faces of contemporary Africa faces each other.

coming of age_1

11. September kl. 15:00: COMING OG AGE
Drama (2015)
Regi: Teboho Edkins (Lesotho)
Varighet: 63mn
Språk: Sesotho/ Engelsk undertekst

«Coming of Age» følger fire tenåringer som vokste opp i det sørlige afrikanske fjelldistriktet i Lesotho. Lefa, som har et følsomt sinn, ser verden falle fra hverandre når bestevennen, Senatet, forlater landsbyen. Hun må også bestemme seg for om hun vil bo eller dra på leting etter å få seg en bedre utdanning. Retabile tar seg av familiens buskap med hjelp av sin yngre bror Mosaku. Denne sommeren markerer hans overgang til voksen alder; et rituale han feirer med sine jevnaldrende. Ungdommens sommer er raskt over – dørene inn i voksenlivet åpnes for så å lukkes.

Billettpris per film kr. 50,- Festivalpass kr. 200,- kjøpes ved inngangen

CAFÉ AFRIKADEN vil være åpen for vanlig servering under festivalen.

11 September at 15:00hours: Coming of Age (2015)
Director: Teboho Edkins (Lesotho)
Duration: 63 min.
Language: Sesotho/ English subtitles

Coming of Age follows four teenagers as they grow up in the southern African mountain of Lesotho. Lefa, who wears her heart on her sleeve, sees her world fall apart when her best friend, Senate, leaves the village. She too must decide whether to stay or leave in search of a better education. Retabile takes care of the family’s livestock with the help of his younger brother, Mosaku. This summer will mark his passage to adulthood, a rite he celebrates with his peers. The summer of youth is quickly over, doors into adulthood open and close.

brule-la-mer2

11. September kl. 17:00: Burn the Sea
Dokumentar (2014)
Regi: Natalie Nambot/ Maki Berchache (Frankrike)
Varighet: 110 min.
Språk: Fransk/ Engelsk undertekst

«Burning Sea» er historien om den tunisiske diasporaen etter revolusjonen i den tunisiske våren. Mange drar fra Nord-Afrika til gatene i Paris hvor unge tunisiere i Frankrike opplever en følelse av frihet. Men tilværelsen der er samtidig en stor utfordring for deres tro.

Billettpris per film kr. 50,- Festivalpass kr. 200,- kjøpes ved inngangen

CAFÉ AFRIKADEN vil være åpen for vanlig servering under festivalen.

11.09 at 17:00hours: Burn the Sea
Documentary (2014) FranceDirector: Natalie Nambot/ Maki Berchache
Duration: 75 min
Language: French/ English subtitles

Burning Sea ‘ is a documentary about the history of the Tunisian diaspora, which was set up after the revolution of the Tunisian Spring . From North Africa to the streets of Paris, young Tunisians in France discovered a sense of freedom as well as a profound challenge to their beliefs.

Kino Afrika 2016 is organized in collaboration with:

image_largecinematek              logo-if