KinoAfrika2016
KINO AFRIKA 2018
06. September – 09. September

Kino Afrika – et forum til fremme av afrikansk og den afrikanske diaporas film og filmskapere.
CAK har arranger flere afrikanske filmfora siden 1980, men det var først i regjeringens Mangfoldsåret I 2008 at dette ble etablert som et fast årlig tiltak.

Årets Kino Afrika skal arrangerer i tiden 6. – .9 september

Programmet kommer senere!

KINO AFRIKA 2016
06 – 09 September

Kino Afrika is a forum for the presentation of films and directors from Africa and the African diaspora. CAK has arranged several African film screenings since 1980, but it was first during the Norwegian National Year of Diversity 2008 that the festival became an annual event.

This year’s cinema Africa will be arranged in the period from 6th until 9th September!

The program will come later!