PRØV ET KURS I AFRODANS KOMMENDE OG DANS DEG TIL VELVÆRE!

Våre kurs i Afrodans inkluderer både tradisjonelle så vel som såkalte urbane stilarter fra Afrika nord for, og sør for Sahara.

Our courses in Afrodans include both traditional as well as so-called urban dances from North Africa as well as sub-Saharan Africa.

Kom som du er og opplev gleden ved afrikansk dans, kvitt deg med spenninger, uttrykk dine følelser med levende trommerytmer!

Come as you are and experience the joy of African dance, rid yourself of excitement, express your feelings with live drumming!

Lærer/Teacher:
Barth Niava (Elfenbenskysten/ Côte d´Ivoire)

Barth Niava (fra Elfenbenskysten) har hovedfag i musikkpedagogikk, fløytist, dansepedagog, skuespiller og grunnlegger av CAK – Afrikansk kulturinstitutt, som ble stiftet i Oslo i 1977. Barth vokste opp i et samfunn preget av et strengt matriarkalsk univers der bestemoren var beskytter av de kulturelle tradisjonene, inkludert musikk og dans.

Et av hovedmålene for virksomheten til CAK er å fremme en bred kulturell dialog mellom Norge og det afrikanske kontinentet og gi kjennskap til ulike afrikanske kunstformer, ferdigheter og skikker gjennom aktiv medvirkning og engasjement av norske deltakere.

Barth Niava (Ivory Coast) has a major in music education, flutist, dance pedagogue, actor, and founder of CAK – the African Centre of Culture – in Oslo in 1977. Barth was raised in the rigorous cultural universe of African matriarchal society, in a family where the grandmother was the guardian of ancestral cultural traditions, including music and dance. The ultimate goal of our Centre (CAK) is to promote a cultural dialogue between Norway and the African continent in a general manner and to introduce the Norwegian people to African culture by promoting active participation.

INTERESTED IN DRUMS CLASSES? Click on image: 

KURSPLAN AFRODANS HØSTEN- 2019

Mandag/Monday
Kl.18.00-19.00: AFRO TRAD Nybegynnere/Beginners – starting day: 23.09.2019
kl.19.00-20.00: AFRO URBAN Nybegynnere/Beginners – starting day: 23.09.2019

Tirsdag/Tuesday
Kl.17.00-18.00: AFRO TRAD Nybegynnere/Beginners-Startdag/starting day: 24.09.2019
Kl.18.00-19.30: AFRO TRAD Øvet – Startdag/starting day: 17.09.2019
Kl.19.00-20.00: AFRO TRAD Nybegynnere/Beginners-Startdag/starting day: 24.09.2019

Onsdag/Wednesday
Kl.18.00-19.00: AFRO TRAD Nybegynnere/Beginners – starting day: 25.09.2019
kl.19.00-20.00: AFRO URBAN Nybegynnere/Beginners – starting day: 25.09.2019

Torsdag/Thursday
Kl.17.00-18.00: AFRO URBAN Nybegynnere/Beginners – Startdag/starting day: 26.09.2019
Kl.18.00-19.00: AFRO TRAD Øvet/Advanced – Startdag/starting day: 19.09.2019
Kl.19.00-20.00: AFRO TRAD Nybegynnere/Beginners – Startdag/starting day: 26.09.2019

Fredag/Fridag
Kl.17.30-19.00: AFRO TRAD Øvet/Advanced – starting day: 20.09.2019
kl.19.00-20.00: AFROMIX (Trad+Urban) Nybegynnere/Beginners – starting day: 27.09.2019

PÅMELDING HVEM, HVA HVOR?
AFRO TRAD består av undervisning i KUN afrikansk tradisjonell dan, og AFRO URBAN består av undervisning i KUN AFRO Urban dans. Afromix er undervisning som kombinerer afrotrad og afrourban dans.

De som gikk på nybegynnerkursene i vinteren skal melde seg på litt-øvet/Intermediate
De som gitt på Litt-øvet skal fortsette på samme nivå eller gå over til øvet.
De som gikk på Øvet skal fortsette på samme nivå.

WHO WHAT WHERE?
AFRO TRAD consists of teaching in African traditional dance, and AFRO URBAN reffers to African Urban Dance ONLY, Afromix is ​​teaching that combines both rotational and afrourban dance.
Those who attended the beginner courses in the winter should sign up for Intermediate
Those who attended the Intermediate must continue on the same level or go over to the advanced.
Those who attended the advanced must continue at the same level.

Priser


For nybegynnere/ For beginners: Undervisningstid/ Classe duration: 1 klokke time/1 hour; Varighet/ duration: 12 uker/ 12 weeks; Pris/ Price: NOK 800,- obs! STUDENT OG GRUPPERABATT!

Litt øvet & øvet/ Intermediate & advanced:Undervisningstid/ Classe duration: 1½ klokke time/1½ hour; Varighet/ duration: 12 uker/ 12 weeks; Pris/ Price: NOK 2.600 – For to ganger uken/ Twice a week: NOK 2.900,-

Påmelding // Registration

Meld deg på afrodans her:


Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!
//
Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

Kontakt oss // Contact us: afrikult@online.no eller 21 39 61 06 ⁄07.