PRØV ET KURS I AFRODANS I HØST OG DANS DEG TIL VELVÆRE!

Våre kurs i Afrodans inkluderer både tradisjonelle danser fra Afrika sør for Sahara og urbane danser som Zouglou, Coupé Décalé, N’dombolo, Zouk, Afro Beat og Afrohouse med mer.

Our courses in Afrodans include both traditional dancers from sub-Saharan Africa and urban dances like Zouglou, Coupé Décalé, N’dombolo, Zouk, Afro Beat and Afrohouse and more.

Kom som du er og opplev gleden ved afrikansk dans, kvitt deg med spenninger, uttrykk dine følelser med levende trommerytmer!

Come as you are and experience the joy of African dance, rid yourself of excitement, express your feelings with live drumming!

Lærere/Teachers:
Byshaara «Shokolate» (Madagaskar og Komorene)
Evelyne Mambo (Elfenbenskysten)
Barth Niava (Elfenbenskysten

(Norsk)

Byshara Shokolate vil være startskuddet for høstsesongen sammen med trommemesteren Thomas Guei fra Elfenben-skysten (Bilde) Byshara kommer opprinnelig fra Komorene og Madagaskar. Hun begynte sir karriere allerede i en alder av 12 år som medlem av Street Dancce gruppen «Dans la rue la danse» i Frankrike og medvirket i mange dansekompanier sammen med nasjonale og internasjonale koreografere. Så bestemmer hun seg å utdanne seg i tradisjonelle danser fra Vest Afrika som bringer henne på studiereise til Senegal og Mali hvor arbeidet med «Bamako distriktets ballet» og i Guinea med «Matamballetten».
Byshara jobber for tiden som partner og danselæerer ved stiftelsen kulturhuset i byen Lille i Frankrike.


Evelyne Mambo
Danselæreren Evelyne Mambo fra Elfenbenskysten vil overta ansvaret for dansekurs på CAK etter Byshara f.o.m. 25. september t.o.m. 5. oktober. Evelyne er grunnleggeren av EDA (Expression Danse Africaine) som formidler afrikansk kultur gjennom dans og rytmikk i byen Nantes i Frankrike.  Evelyne inviterer deg til å dele sin lidenskap for afrikansk dans i en vennlig, varm og eksplosiv atmosfære ledsaget av Thomas Guei på trommer. Byshara vil gjenoppta undervisning på CAK fra 19. oktober.

(English)
Byshara Shokolate will start of the fall season together with master drummer Thomas Guei from Côte d’Ivoire (Picture) Byshara originates from Comoros and Madagascar. She started her career at the age of 12 as a member of the Street Dancce group «Dance la rue la danse» in France and participated in many dance companies with national and international choreographers. She decides then to educate herself into traditional dances from West Africa. She studied first in Senegal and after in Mali where she worked with «The Bamako District Ballet» and finally with «The Matam Ballet» in Guinea.
Byshara is currently working as a partner and dance teacher at the cultural center AFRIKAN in Lille, France.

Evelyn Mambo Dance teacher Evelyne Mambo from Côte d’Ivoire will assume responsibility for dance course at CAK after Byshara, from 25 September, even though 5 October. Evelyne is the founder of EDA (Expression Danse Africaine) based in Nantes, France, which provides African culture through dance and rhythm. Evelyne invites you to share her passion for African dance through a pedagogy adapted to everyone, in a friendly, warm and explosive atmosphere accompanied by Thomas Guei on percussion. Byshara will resume teaching at CAK from October 19th.

 

KURSPLAN AFRODANS HØSTKURSET 2018


Mandag/Monday
Kl.17.00-18.00: AFRO URBAN Nybegynnere – Starting day 24.09.2018

Tirsdag/ Tuesday
Kl.17.00-18.00: AFRO MIX Nybegynnere/Beginners – Startdag/starting day: 25.09.2018
Kl.18.00-19.30: AFRO MIX Øvet/Advanced – Startdag/starting day: 11.09.2018

Onsdag/ Wednesday
Kl.17.00-18.30: AFRO URBAN Littøvet/ Intermediate – Startdag/starting day: 12.09.2018
Kl.18.30-19.30: AFRO TRAD Nybegynnere/Beginners – Startdag/starting day: 26.09.2018

Torsdag/Thursday
Kl.17.00-18.30: AFRO URBAN Littøvet/Intermediate – Startdag/starting day: 13.09.2018
Kl.18.30-20.00: AFRO URBAN Øvet/ Advanced – Startdag/starting day: 13.09.2018
Kl.20.00-21.00: AFRO MIX Nybegynnere/Beginners – Startdag/starting day: 27.09.2018

Fredag/Friday
Kl.17.30-19.00: AFRO TRAD Øvet/ Advanced – Startdag/starting day: 14.09.2018
Kl.19.00-20.00: AFRO TRAD Nbegynnere/Beginners – Startdag/starting day: 28.09.2018

PÅMELDING HVEM, HVA HVOR?
AFRO TRAD består av undervisning i KUN afrikansk tradisjonell dans
AFRO URBAN består av undervisning i KUN afrikansk URBAN dans
AFROMIX består av undervisning i både tradisjonell og URBAN dans
De som gikk på nybegynnerkursene i vinteren skal melde seg på litt-øvet/Intermediate
De som gitt på Litt-øvet skal fortsette på samme nivå eller gå over til øvet.
De som gikk på Øvet skal fortsette på samme nivå.

WHO WHAT WHERE?
AFRO TRAD consists of teaching in African traditional dance
AFRO URBAN consists of teaching in African URBAN dance
AFROMIX consists of teaching in both traditional and urban dance
Those who attended the beginner courses in the winter should sign up for Intermediate
Those who attended the Intermediate must continue on the same level or go over to the advanced.
Those who attended the advanced must continue at the same level.

Priser


For nybegynnere/ For beginners: Undervisningstid/ Classe duration: 1 klokke time/1 hour; Varighet/ duration: 12 uker/ 12 weeks; Pris/ Price: NOK 1950,-

Litt øvet & øvet/ Intermediate & advanced:Undervisningstid/ Classe duration: 1½ klokke time/1½ hour; Varighet/ duration: 12 uker/ 12 weeks; Pris/ Price: NOK 2.400 – For to ganger uken: NOK 3.700,-

Påmelding // Registration

Meld deg på afrodans her:


Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!
//
Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

Kontakt oss // Contact us: afrikult@online.no eller 21 39 61 06 ⁄07.