Kursvirksomheten utgjør en instituttets kjernevirksomhet med ca. 3 – 500 deltakere årlig. Det dreier seg om ulike kurs i musikk og dans fra bade Afrika sør og nord for Saharaørkenen, samt kurs i Afrika-relarte kulturer, spesielt fra Karibia , Nord – Sentral- og Sør-Amerika. CAK tilbyr også bl.annet kurs i afrikansk dans og estetikk for lærerstudenter og teambuilding bedriftansatte.

——-

The classes constitute the Institute’s core activities with approximately 300 – 500 participants each year. These classes consist of initiation into various music, dance and rhythm traditions from Africa south as well as north of the Sahara, as well as courses in Africa–related music and dance, especially from the Caribbean, and North, Central and South America. CAK also offers courses in African dance and aesthetics for teachers’ training college students and teambuilding to company employees.