27. apr 2018 | 20:30 - 22:30 | CAK AFRIKANSK KULTURINSTITUTT

EN SMAK AV KULTUR

Det afrikanske kontinentet er kjent som et av klodens mest fruktbare områder, med et utall næringsrike produkter. Disse har i flere tusen år dannet grunnlaget for en gastronomisk kreativitet som er videreført gjennom mange generasjoner helt fram til i dag.

Vi har ønsker at CAK også skal være en arena som fremmer Afrikas kunnskap i det kulinariske feltet.

Konseptet EN SMAK AV KULTUR, er et rammeverk for oppdagelsen av afrikansk gastronomi for det norske publikum kombinert med musikalske innslag og danseopptredener med profesjonelle afrikanske artister.

Kunstnerisk tema: OPPLEV DEN FABELAKTIGE MASKEDANSEN GLÂ
Medvirkende: Sellou Art Nawe Crew (Côte d´Ivoire)
I det tradisjonelle Wè-samfunnet av Elfenbenskysten og Liberia er Glâ-ritualet en institusjon, en livets skole som skal fremme samhold. Den har sin forgrening i alle samfunnsaktiviteter og skal overvåke alle innvielsesritualer som et obligatorisk sosialt krav. Den er representert av en dansemaske (Glâmasken) som er den største og mektigste av hele maskehierarkiet.

Billettpris, inkl. mat: Kr. 250,- pr pers. Kr. 400,- for to! OBS! Gratis for barn under 13 år.

Bestill bord nå: http://cafeafrikaden.no/reservasjoner/

————

A TASTE OF CULTURE

The African continent is known as one of the planet’s most fertile areas, with a host of nutritional products. For thousands of years, these have formed the basis for a gastronomic creativity that has been continued for many generations up to the present day. We wish CAK also to be an arena that promotes Africa’s knowledge in the culinary field. The concept A TASTE OF CULTURE is a framework for the discovery of African gastronomy for the Norwegian audience combined with musical touches and dance performances with professional African artists.

Performance theme: DISCOVERING THE FABULOUS DANCE OF THE MASK GLÂ!
Featuring: The Sellou Art Dance Crew
In the traditional Wè society of Côte d’Ivoire and Liberia, the Glâ rite is an institution, a school of life to promote unity. It has its branch in all social activities and will monitor all initiation rituals as a mandatory social requirement. It is represented by a dance mask ( The Glâ mask) that is the largest and most powerful of the entire hierarchy of masks.

Ticket price incl. food: Kr. 250, – per person. Kr. 400, – for two! NB Free for children under 13 years.

Book a table now: reservasjoner/

Laster kart ....