25. mai 2018 | 20:30 - 22:30 | CAK AFRIKANSK KULTURINSTITUTT

EN SMAK AV KULTUR

Det afrikanske kontinentet er kjent som et av klodens mest fruktbare områder, med et utall næringsrike produkter. Disse har i flere tusen år dannet grunnlaget for en gastronomisk kreativitet som er videreført gjennom mange generasjoner helt fram til i dag.

Vi har ønsker at CAK også skal være en arena som fremmer Afrikas kunnskap i det kulinariske feltet.

Konseptet EN SMAK AV KULTUR, er et rammeverk for oppdagelsen av afrikansk gastronomi for det norske publikum kombinert med musikalske innslag og danseopptredener med profesjonelle afrikanske artister.

Kunstnerisk tema: OPPLEV DEN FABELAKTIGE MASKEDANSEN SAPLO
Denne svært sjeldne Sapo masken har blitt brukt i det tradisjonelle samfunnet for å skildre en skremmende kraft fra skogen. Den er den dagen i dag blitt en ren underholdningsmaske.

Medvirkende: Sellou Art Nawe Crew (Côte d´Ivoire)

Billettpris, inkl. mat: Kr. 250,- pr pers. Kr. 400,- for to! OBS! Gratis for barn under 13 år.

Bestill bord nå: http://cafeafrikaden.no/reservasjoner/

————

A TASTE OF CULTURE

The African continent is known as one of the planet’s most fertile areas, with a host of nutritional products. For thousands of years, these have formed the basis for a gastronomic creativity that has been continued for many generations up to the present day. We wish CAK also to be an arena that promotes Africa’s knowledge in the culinary field. The concept A TASTE OF CULTURE is a framework for the discovery of African gastronomy for the Norwegian audience combined with musical touches and dance performances with professional African artists.

Performance theme: DISCOVERING THE FABULOUS DANCE OF THE MASK SAPLO!
Featuring: The Sellou Art Dance Crew (Côte d´Ivoire)
This very rare Sapo mask has been used in the traditional society to portray a scary force from the forest. It’s nowadays become a mere mask of entertainment.

Ticket price incl. food: Kr. 250, – per person. Kr. 400, – for two! NB Free for children under 13 years.

Book a table now: reservasjoner/

Laster kart ....