12. okt 2017 | 19:00 | CAK AFRIKANSK KULTURINSTITUTT

Har opprinnelsen til det baskiske språket endelig blitt oppdaget?

Det baskiske språkets opprinnelse er et kontroversielt tema, som har gitt opphav til mange ulike hypoteser.

I følge språkforsker Jaime Martín (Spania) og hans studier skal det baskiske språket ha oppstått i Afrika og være beslektet med dogon-språket i Mali. Han har har arbeidet i 12 år med å sammenligne baskisk og dogon, både i struktur og ordforråd. Han har utført en sammenlignende filologisk undersøkelse mellom baskisk og dogon. Dogon er et viktig minoritetsspråk i Sahel-regionen i Vest-Afrika.

Professor Jaime Martín vil holde et foredrag om sine studier i CAK (Afrikansk Kulturinstitutt) 12. oktober 2017 kl. 19.00.

Foredraget vil bli holdt på spansk med konsekkutiv tolkning på Engelsk.

Moderator: Språkforsker og professor emeritus Ingse Skattum

Gratis adgang!

(Dogon veggmalerier)

 

Has the origin of Basque language finally been discovered?

The origin of the Basque language is a controversial theme which has rised many different hypotheses.

Jaime Martín (Spain) a Romanic Philology major and Language and Literature tenured professor for forty years at the Cervantes Institute in Madrid, devoted twelve years to comparing Basque and Dogon, linguistic structure as well as vocabulary.

According to him, the Basque language will have occurred in Africa and be related to the dogon language in Mali. He has been working for 12 years to compare Basque and Dogon, both in structure and vocabulary. He has performed a comparative philological survey between Basque and Dogon. Dogon is an important minority language in the Sahel region of West Africa.

Professor Jaime Martín will lecture on his studies at CAK (African Cultural Institute) October 12, 2017 at. 19:00.

The lecture will be held in Spanish with consecutive interpretation in English.

Moderator: Language researcher and Professor Emeritus Ingse Skattum

Free admission  

Welcome!

————-

CAK har gjennom flere år stått i sentrum av den vitenskapelige debatten; det omstridte – og ikke minst spennende – emnet om menneskehetens opprinnelse og mangfold har vært et sentralt tema ved vårt institutt siden etableringen.

Foredraget Tous Parents, Tous Différents (Alle er vi av samme slekt, til tross for våre forskjeller) ble holdt i 1992 av doktor i naturvitenskap, antropolog, museolog og didaktiker, professor Ninian Hubert van Blyenburgh.. Målet var å gjøre folk i stand til å forstå at – bortsett fra våre fysiske og kulturelle forskjeller – tilhører vi og danner alle den samme store familiearten.Vår felles opprinnelse gjør at klassifiseringer i grupper og raser kun er vilkårlige og kunstige.

  I 2007 – var det befolkningsgenetikeren dr. Spencer Wells tur til å bli invitert til CAK for å presentere The Genographic Project, et flerårig forskningsinitiativ fra National Geographic Society. Nevnte prosjekt ble lansert i 2005 av Spencer Wells og et team av anerkjente forskere. De brukte banebrytende genetiske og beregningsmessige teknologier for å analysere historiske mønstre i DNA fra deltakere over hele verden. Formålet var å få bedre forståelsen for våre felles genetiske røtter, om de fossile funn som plasserer menneskehetens opprinnelse i Afrika for rundt 150.000 år siden, og om den utrolige reisen som tok Homo sapiens fra Afrika til Jordens ytre rekkevidde. Hvordan kom hver av oss til slutt dit hvor vi er nå? Hvorfor har vi et så bredt utvalg av farger og funksjoner? Som en supplerende tilnærming til ovennevnte temaer inviterte CAK fire spesialister på Europas middelalders historie til å holde innlegg i forbindelse med prosjektet Maurerne i Andalusia. Disse var: prof. Pierre Guichard (Frankrike), Virgilo Martinez Enamorado (Spania), Manuela Cortès (Spania) og Mustapha El Qadery (Marokko). De tok blant annet for seg muslimenes erobring av Spania i det 12. århundre, hvorav resultatet fra nylige studier har vist viktigheten av maurernes påvirkning i utviklingen av kulturen i Andalusia. Dette bidraget har ifølge Pierre Guichard lenge vært oversett, samtidig som dette funnet førte til en opphetet debatt. Det ble videre hevdet at maurenes rike strakte seg fra det nåværende Kamerun og helt opp til Nord-Afrika.

Basert på de vitnesbyrd som vi har samlet inn i forbindelse med de 3 ovennevnte arrangementene, og til tross for kontroversene som professor Martíns hypoteser har generert, anser vi at studien hans vil være berikende og gi næring til intellektuell debatt. Videre er studien spesielt interessant fordi det er første gang at opprinnelsen til et levende språk i Europa er knyttet til Afrika sør for Sahara.

Velkommen til foredraget

Laster kart ....