06. sep 2018 | 20:30 - 22:00 | CAK AFRIKANSK KULTURINSTITUTT

LIVING SONG AND GENRE-CROSSING MUSIC. WELCOME TO A MATROUZ CONCERT (English)
Simon Elbaz, lute & vocals and Rachid Brahim-Djelloul invites the public to a journey through the sounds of languages ​​and music, as an introduction to the culture of others. The repertoire of this concert includes compositions based on the interbreeding of languages; Arabic-Andalusian, Oriental, Judaic-Spanish and Medieval etc.

LIVING SONG AND GENRE-CROSSING MUSIC. VELKOMMEN TIL MATROUZ KONSERT (Norsk)
Simon Elbaz, lut & sang og Rachid Brahim-Djelloul, fiolin, inviterer publikum til en reise gjennom lyd, språk og musikk, som en hyldest til kulturelt mangfold. Repertoaret av denne konserten inneholder komposisjoner på Arabisk-andalusisk, orientalsk, jødisk-spansk, gresk og middelalderlige språk med flere.

Ticket price per screening and for one concert:
Adults: NOK 70,-
Children, students, retirees: NOK 65
Festival Pass (incl. the concert): NOK 220,-

Laster kart ....