06. des 2018 | 18:30 - 21:00 | CAK AFRIKANSK KULTURINSTITUTT

» Å lytte barn og være åpen for deres meninger er den største utfordringen alle oppdragere, lærere foreldre eller barnebokforfattere er konfrontert med..
  En barne kultur der premissene fatsettes av den voksne verden vil bli konservativ av natur og
     av og til reaksjonær.»

VELKOMMEN TIL ÅPNINGEN AV AFRIKANSKE BARNEBOKDAGER
06. – 09. desember 2018
CAK – Afrikansk Kulturinstitutt, Pilestredet 75 C Oslo

Afrikanske Barnebokdager (ABBD) har vært arrangert i CAKs regi siden 1997 og er et forum for presentasjon av afrikansk barne- og ungdomslitteratur til det norske publikum. Dette er også et tiltak som er viktig for afrikanere bosatt i Norge, ikke minst for annengenerasjons afrikanske barn, å holde kontakten med sin egen kulturbakgrunn og derved styrke sitt eget selvbilde. ABBD skal også bidra til å gi afrikanske barnebokforfattere, illustratører og forlag, større mulighet til utvikling og spredning utover det afrikanske markedet.

 

Årets ABBD vil arrangeres i tiden 06. – 09. desember 2018 og omfatte en utstilling av 500 boktitler fra Afrika og Karibia. Foruten utstillingen, vil det arrangeres omvisninger og fortellerstunder for skoler og barnehager. Arrangementet åpnes med et ekspertpanel under temaet: How to restore balance in the diversity of children’s fiction! Formålet er å rette søkelyset mot en barnelitteratur som er i samsvar med kravene og behovene i dagens samfunn. Av flere hundre bøker som utgis hvert år I Norge og Europa for øvrig, er det svært få som har minoritetsbarn som hovedfokus. På tross av at mange anstrengelser er blitt gjort på dette feltet de siste tiårene, for å forbedre situasjonen, gjenstår det fortsatt mye som kan gjøres. Panelets rolle vil være å belyse fremtidige visjoner for multikulturelle barneboklitteratur i sin helhet.

English

WELCOME TO THE OPENING OF AFRICAN CHILDREN’S EXHIBITION
06 – 09 December 2018
CAK – African Cultural Institute, Pilestredet 75 C Oslo.

African Children’s Exhibition (ACE) has been hosted by CAK since 1997 and is a forum for the presentation of African children’s and youth literature to the Norwegian audience. This is also an initiative that is important for Africans living in Norway, especially for second generation African children, to keep in touch with their original cultural background, thereby strengthening their self-esteem. ACE will also help to provide African children’s writers, illustrators and publishers with greater opportunities for development and spread beyond the African market.

This year’s ACE will be held 06 – 09 December 2018 and include an exhibition of 500 book titles from Africa and the African Diaspora. Besides the exhibition there will be guided tours and narratives for schools and kindergartens. The event opens with an expert panel on the theme: How to restore balance in the diversity of children’s fiction! The aim is to focus on a children’s literature that complies with the requirements and needs of today’s society. Of hundreds of books published every year in Norway and Europe, very few have minority children as their main focus. Despite the fact that many efforts have been made in this field over the last few decades, to improve the situation, there is still much to be done. The role of the panel will be to illuminate future visions for multicultural children’s literature as a whole.

Program:

06.12. kl. 18.30: Åpningen av barnebokutstillingen

06.12. kl. 19.00: Ekspertpanel: How to restore balance in the diversity of children’s fiction!

Deltakere:

Verna Wilkins (England/Grenada)

Verna Wilkins er forfatteren av over 30 bøker for unge mennesker, og er grunnleggeren av Tamarind Books, et av Storbritannias mest suksessrike multikulturelle barnebokforlag.
————-
Verna Wilkins is the author of over 30 books for young people, and is the founder of Tamarind Books, one of Britain’s most successful multicultural children’s books in the UK.


Nadia Essalmi
(Marokko/Morocco)

Nadia Essalmi er grunnlegger av Yomad, det første marokkanske utgiverhuset som har spesialisert seg på barnelitteratur. Basert i Marokkos hovedstad Rabat, ble forlaget grunnlagt i 1998. Dets publikasjoner utgis på fransk, arabisk og amazigh.
———
Nadia Essalmi is the founder of Yomad, the first Moroccan publishing house that specializes in children’s literature. Based in Morocco’s capital Rabat, the publishing was founded in 1998. Its publications are published in French, Arabic and Amazigh.

Torild Skard (Norge/ Norway)

Torild Skard er psykolog, hun var Norges første kvinnelige lagtingspresident. Som første kvinne i en lang rekke stillinger og verv, nasjonalt og internasjonalt, har hun markert seg som en sterk og engasjert forkjemper for kvinners og barns rettigheter.
———
Torild Skard is a psychologist, she was the first woman president of the Norwagian Lagting. As the first woman to hold various positions, nationally and internationally, she has proven to be a strong and committed advocate for women’s and children’s rights.

 

Kristin Ørjasæter (Norge/ Norway)
Kristin Ørjasæter er litteraturviter og direktør for Norsk barnebokinstitutt i Oslo. Norsk barnebokinstitutt arbeider med å utvikle kunnskap om barne- og ungdomslitteratur. Driver også forfatterutdannelse og forsker og arbeider med litteraturformidling.Se www.barnebokinstituttet.no.
——-
Kristin Ørjasæter is director of the Norwegian Children’s Book Institute in Oslo. The Norwegian Children’s Book Institute works to develop knowledge of children’s and adolescents’ literature. The department also conducts training and author research and works with the dissemination of literature. See ww.barnebokinstituttet.no.

                                                                                                           Gratis adgang/ Free admission

OSB! Vi gjør oppmerksom på at bokutstillingen skal være åpen f.o.m. 07. t.o.m. 09. desember kl. 11.00 – 18.00. Det vil bli anledning til å kjøpe bøker.
———-
NB! The book exhibition will be open from 07 to 09 December 11am to 18pm. There will be an opportunity to buy books.

Velkommen!

 

 

Laster kart ....